Onze Visie

Communicatie in al zijn uitingsvormen (spreken, begrijpen, lezen en schrijven, symbolen herkennen en begrijpen,…) hebben we nodig om andere mensen te verstaan en ons eigen idee duidelijk te maken. Communicatie is noodzakelijk om tot verbinding te komen met anderen en daardoor ook met onszelf.

Bij het optimaliseren van die communicatie vertrekken we vanuit de zorgvraag van onze klanten en bieden we daarbij individuele zorg op maat.

Bij de start van de therapie proberen we  via vragenlijsten en testen een goed beeld te krijgen waar de logopedist hulp kan bieden bij het probleem.

Samenwerking met andere disciplines is vaak aangewezen om het probleem degelijk te behandelen. We werken dus vaak samen met  psychomotorisch therapeut, kinesist, kinderpsycholoog en psycholoog, arts, specialist, psychiater, zorgleerkracht, leerlingbegeleiding , rust- en verzorgingstehuizen … om de behandeling  zo goed mogelijk te laten slagen binnen de voorziene behandelingstermijn. De cliënt staat centraal in verbinding met zijn partners.

Er worden frequent  diverse bijscholingen gevolgd. Op die manier blijven we op de hoogte van de laatste therapeutische inzichten en houden we ons aanbod actueel.