Wat doen we?

Aanbod kleuters en kinderen

Versterken van mondmotoriek in het kader van orthodontie, kinderheesheid, articulatietherapie, taaltherapie, lees – en schrijftherapie en specifieke therapeutische ondersteuning bij dyslexie, dyscalculie en lateralisatieproblemen. Meestal werken we met prenten, boeken en digitale programma’s (zoals Typ10, Sprint, Alinea, Lezergame, Calcupal,…). We hopen het kind via zoveel mogelijk zintuigen te stimuleren tot succes.

Aanbod tieners

Ondersteuning en advies bij dyslexie en dyscalculie, articulatietherapie, studiebegeleiding. Bij tieners gaan we samen op zoek naar de manier hoe het probleem aan te pakken. We brengen structuur aan in tijd en hoeveelheid. De logopediste stimuleert de zelfstandigheid bij het oefenen en studeren van probleemvakken en -inhouden.

Aanbod volwassenen

Trainen spraakverstaanbaarheid, logopedie bij neurogene spraak- en taalstoornissen, stemtherapie, advies bij dyslexie en dyscalculie. Hierbij gebruiken we aangepaste materialen.

Aanbod ouderen

Slikadvies, therapie en begeleiding bij neurogene  spraak- en taalstoornissen , cognitieve training op maat. Hierbij informeren we de omgeving van de oudere zodat goede zorg wordt aangeboden.