Het Team

Lieve Lenaerts

Tel. 0497 46 51 08
lievelogo@telenet.be

Lieve studeerde in 1995 af  als Bachelor aan de Hogeschool Vesalius te Gent. Ze liep stage in diverse zorginstellingen: CLB, revalidatiecentrum voor kinderen, revalidatie en hospitalisatie UZ Gent dienst neurologie, Bijzonder Onderwijs te Gent. Van 1996 tot 2006 werkte ze in het type 8 onderwijs De Oogappel te Zoutleeuw.

Momenteel werkt Lieve naast de zelfstandige activiteit al 21 jaar deeltijds in het ouderenteam van  het Psychiatrisch ziekenhuis Asster. Ze volgde het Postgraduaat Stemtherapie aan Thomas More Antwerpen. Lieve begeleidt kinderen, volwassenen en ouderen met diverse communicatie- en spraakproblemen en biedt ook spraakrevalidatie na oncologie en laryngectomie aan. Daarnaast biedt ze slikbegeleiding na een NAH aan.

Lieve is lid van de Vlaamse Vereniging voor Logopedisten. Ze volgt jaarlijks diverse bijscholingen en seminaries.

10/03/2017 VVL Congres
11/05/2017 Stagementorendag Logopedie en audiologie
22/09/2017 LOgopedie en Audiologie over de muurtjes: op zoek naar comorbiditeit
09/02/2018 Symposium Braincomm: ‘Op eenzelfde golflengte- De toekomst van spraak- en taaldiagnostiek
16/03/2018 VVL Congres
07/04/2018 De dag van de stem, Roermond
01/09/2017- 30/06/2018 Postgraduaat Stem Thomas More
24/09/2018 Manuele technieken Thomas More
10/10/2018 Communicatie, veel meer dan communicatie Dirk de Wachter
16/02/2020 Respectvol communiceren met ouderen
14/11/2020 De gedragsneurologie van het kind, PXL
22/04/2021 Logopedie in de ouderenzorg. Communicatie en mondzorg
27/04/2021 SIG Hodson and Paden
15/03/2022 ACT Themadag Asster
  • Ouderen en slikproblemen dienst ouderenzorg Asster
  • Avondseminarie Sint Trudo dienst oncologie Logopedie na een laryngectomie
  • Workshop Stem voor leerkrachten in het basisonderwijs.
In deze groepstherapie volgen we de adviezen van de beroepsvereniging de Vlaamse vereniging voor logopedisten:
Voor cliënten zonder voorkeursregeling:
Bilan per 30 min: €40,54 – Terugbetaling: €26,78 – Remgeld: €13,76
Sessie 30 min: €33,40 – Terugbetaling: €23,78 – Remgeld: €9,62
Sessie 60 min: €67,07   – Terugbetaling: €47,81 – Remgeld: €19,26
Voor cliënten met een voorkeursregeling = verhoogde tegemoetkoming:
Bilan per 30 min: €34,28 – Terugbetaling: €31,28 – Remgeld: €3,00
Sessie 30 min: €29,28 – Terugbetaling: €27,28 – Remgeld: €2,00
Sessie 60 min: €58,18 – Terugbetaling: €54,31 – Remgeld: €4,50

Laurine Ghijsens

Tel. 0494 51 12 79
laurineghijsens@telenet.be

Laurine studeerde in juni 2014 af als Bachelor in de Ergotherapie aan de PXL. Ze liep stage in een zelfstandige praktijk en een revalidatiecentrum. Daarna volgde Laurine de opleiding Logopedie aan de Hogeschool in Gent. Ze liep stage in het Buitengewoon Onderwijs Type Basisaanbod en in een zelfstandige praktijk. Laurine begeleidt kinderen met taal-, spraak- en leerstoornissen.

Moeilijk hanteerbaar gedrag bij kleuters en lagere school kinderen met ASS

–       Katelijne van Lommel

–       6 mei 2013

Lateralisatie

–       Wendy Peerlings

–       16 januari 2014

Trainerscursus Typ10

–       Christiaan Giudice

–       22 september 2017

Vlaamse Vereniging voor Logopedisten – Congres

–       16 maart 2017

–       Sessies:

o   Dyslexie en dyscalculie

o   Spraakontwikkelingsdyspraxie

“Boekies en Bouw! in de logopedische praktijk” – Webinar

–       22 april 2021

GOK-platforms buitengewoon onderwijs – BUSO: OKAN

–       Nathalie Vandenameele

–       10 mei 2022

Elke school Talen-Rijk!

–       Audrey Van Loock

–       14 maart 2022

Katrien Jeugmans

Tel. 0477 21 15 19
kjeugmans@gmail.com

Katrien studeerde in 2015 af als Master in de Logopedische en Audiologische Wetenschappen aan de Katholieke Universiteit van Leuven. Ze liep stage in een psychiatrisch ziekenhuis en in een zelfstandige praktijk. Ze begeleidt voornamelijk kinderen met taal-, spraak- en leerstoornissen en biedt spraakrevalidatie aan na oncologie of CVA.

– Hilde Heuninck/Beginnende en gevorderde spellingsmoeilijkheden remediëren op het niveau van de volledige lagere school./03-11-2015
– Hilde Heuninck/rekenzwakke kinderen leren omgaan met de rekenwereld tot 20./08-02-2016
– Hilde Heuninck/rekenzwakke kinderen leren omgaan met de rekenwereld tot 100./09-02-2016
– Logopedia/Onverstaanbare kinderen snel en efficiënt beter verstaanbaar maken a.d.h.v. de fonologische methode Hodsen & Paden en andere./05-03-2018
– Atos/Word jij de nieuwe specialist voor gelaryngectomeerden?/22-09-2018
– Artevelde Hogeschool/Studiedag Dysfagie: van onderzoek naar klinische praktijk/12-02-2019
– Begga Van De Walle/Doelgericht stimuleren bij kinderen met een taalontwikkelingsprobleem./21-10-2019
– Peter Helderop/Basiscursus OMFT/02-07-2020 + 03-07-2020

Nathalie Meeus

Tel. 0494/ 12 04 31
meeus.nathalie@proximus.be

Nathalie studeerde in 2022 af als Bachelor in de Ergotherapie aan de PXL Hasselt. Ze liep stage in het revalidatiecentrum van UZ Leuven Pellenberg (dienst polyneuropathie) en in het regulier onderwijs. Sinds januari 2023 werkt zij ook als leerondersteuner in het regulier onderwijs. Zij begeleidt kinderen met lateralisatie-, reken-, fijn motorische en schrijfmotorische problemen. Ze biedt ook Typ10 lessen, leer- en studiebegeleiding.

Vorming grafomotoriek (Vives, N. Vanassche, 2023)
Vorming handschriftonderwijs in kleuterklas, lagere school en middelbaar onderwijs (Boomtest Onderwijs, 2023)
Taal van moeilijk gedrag (Katelijne Van Lommel, 2023)
ADHD-masterclass (Centrum ZitStil, 2023)
Wobbeldocent met trainerslicentie (Studio We-Time, F. Molen, 2023)
Vorming “autisme en het voorspellende brein” (UCLL, P. Vermeulen, 2023)
YaMaRa Rekencoach (Breincentrum, 2024)
Typ10 opleiding 2024

Lisa Van Es

Tel. 0478 44 38 18
vaneslisa@hotmail.com

Lisa studeerde in juni 2016 af als Master in de Logopedische en Audiologische Wetenschappen aan de Katholieke Universiteit van Leuven. Ze liep stage in een psychiatrisch ziekenhuis en deed ervaring op in een zelfstandige praktijk en in het Buitengewoon Onderwijs. Ze begeleidt kinderen met taal- , spraak- , leerstoornissen en volwassenen met neurogene taal- en spraakstoornissen, stem- en slikstoornissen.

Sig: Ingrid Herreman – Aan de slag met Metaphon voor onderzoek en behandeling van kinderen met fonologische stoornissen – 11/04/2018

Atos: Luc Hombroek – Word jij de nieuwe specialist voor gelaryngectomeerden? Eerste Dag van de Logopedie in Vlaanderen – 22/09/2018

UCLL: Martine Ceyssens & Saskia Buyckx-Congres Lezer-scan Lezer-game – 13/11/2018

Sig: Charlotte Scheerens, Indra Lens-Voeding en prematuriteit – 06/06/2019

Sig: Begga Van De Walle -Morfosyntaxis: een creatieve verkenning in communicatief gerichte taaltherapie bij kinderen (1;06-7 jaar) – 21/10/2019

Sig: Veerle Vantorre – Vroegtijdige interventies: begeleiding van peuters met autisme – 29/10/2019

Sig – Logopedie voor kinderen met een normale begaafdheid en autisme – 6/2/2020 + 7/2/2020

De springveer – logopedie

Ima Muris – Dat zeg ik toch? Systematische observatie van de fonologische ontwikkeling – bepalen behandeldoelen – 04/06/2020

Sig: Begga Van De Walle-Online workshop – Woordenschatuitbreiding bij kinderen met een taalontwikkelingsstoornis – 15/03/2021

Sig: Veerle Waelkens – de Signaal Digitaal Webinar – Spraakontwikkelingsdyspraxie (SOD): vuistregels voor diagnostiek en therapie – 30/09/2021

Sig: Joke Vandereet-Online studiedag – Taal- en/of autismespectrumstoornis? Aanknopingspunten voor differentiële diagnostiek – 24/03/2022

Julie Haenen

Tel. 0473 23 38 51
julie.haenen@gmail.com

Julie studeerde in juni 2018 af als Master in de Logopedische en Audiologische Wetenschappen aan de Katholieke Universiteit van Leuven. Ze liep stage in een psychiatrisch ziekenhuis, het buitengewoon onderwijs en in een zelfstandige praktijk. Naast de zelfstandige activiteit werkt Julie sinds september 2018 in het buitengewoon lager onderwijs (type Basisaanbod en type 9). Ze begeleidt voornamelijk kinderen met taal-, spraak- en leerstoornissen.
Julie is lid van de Vlaamse Vereniging voor Logopedisten.

* KU Leuven – Logopedie en audiologie over de muurtjes – op zoek naar comorbiditeit – 22 september 2017
* Martine Ceyssens – Lezergame – 21 maart 2018
* Vanessa Lauwers – Faalangst – 5 mei 2020
* Arktos – Arktos: Aandacht in actie – 27 oktober 2021
* VVL – Rekeninzicht, rekenmeting en rekenremediëring aan de hand van het Rekenmuurtje van Bareka – 12/09/2022

Sien De Swert

Tel. 0470 57 86 08
sienlogo@gmail.com

Sien studeerde in juni 2023 af als Master in de Logopedische en Audiologische Wetenschappen aan de Katholieke Universiteit van Leuven.
Ze liep stage in een psychiatrisch ziekenhuis en zelfstandige praktijken.
Naast de zelfstandige activiteit volgt Sien nog een verdere opleiding voor leerkracht secundair onderwijs tot juni 2024.
Sien begeleidt voornamelijk kinderen en jongeren met spraak-, taal- en leerstoornissen. ‎