Het Team

Lieve Lenaerts

Tel. 0497 46 51 08
lievelogo@telenet.be

Lieve studeerde in 1995 af  als Bachelor aan de Hogeschool Vesalius te Gent. Ze liep stage in diverse zorginstellingen: CLB, revalidatiecentrum voor kinderen, revalidatie en hospitalisatie UZ Gent dienst neurologie, Bijzonder Onderwijs te Gent. Van 1996 tot 2006 werkte ze in het type 8 onderwijs De Oogappel te Zoutleeuw.

Momenteel werkt Lieve naast de zelfstandige activiteit al 21 jaar deeltijds in het ouderenteam van  het Psychiatrisch ziekenhuis Asster. Ze volgde het Postgraduaat Stemtherapie aan Thomas More Antwerpen. Lieve begeleidt kinderen, volwassenen en ouderen met diverse communicatie- en spraakproblemen en biedt ook spraakrevalidatie na oncologie en laryngectomie aan. Daarnaast biedt ze slikbegeleiding na een NAH aan.

Lieve is lid van de Vlaamse Vereniging voor Logopedisten. Ze volgt jaarlijks diverse bijscholingen en seminaries.

Lore Vanvuchelen

Tel. 0472 58 58 01
lore.vanvuchelen@gmail.com

Lore studeerde in 2010 af als Bachelor in de Logopedische en Audiologische Wetenschappen aan de Katholieke Hogeschool van Antwerpen. Ze liep stage in een revalidatiecentrum en een zelfstandige praktijk. Ze begeleidt voornamelijk kinderen met taal-, spraak- en leerstoornissen. Ze biedt ook logopedie aan bij spraakrevalidatie en slikbegeleiding na een CVA of een NAH voor volwassenen en ouderen. Daarnaast behandelt zij ook stem- en myofunctionele problemen.

Laurine Ghijsens

Tel. 0494 51 12 79
laurineghijsens@telenet.be

Laurine studeerde in juni 2014 af als Bachelor in de Ergotherapie aan de PXL. Ze liep stage in een zelfstandige praktijk en een revalidatiecentrum. Daarna volgde Laurine de opleiding Logopedie aan de Hogeschool in Gent. Ze liep stage in het Buitengewoon Onderwijs Type Basisaanbod en in een zelfstandige praktijk. Laurine begeleidt kinderen met taal-, spraak- en leerstoornissen.

Katrien Jeugmans

Tel. 0477 21 15 19
kjeugmans@gmail.com

Katrien studeerde in 2015 af als Master in de Logopedische en Audiologische Wetenschappen aan de Katholieke Universiteit van Leuven. Ze liep stage in een psychiatrisch ziekenhuis en in een zelfstandige praktijk. Ze begeleidt voornamelijk kinderen met taal-, spraak- en leerstoornissen en biedt spraakrevalidatie aan na oncologie of CVA.

Myrthe Claessens

Tel. 0488 46 13 48
myrtheclaessens@outlook.be

Myrthe studeerde in 2019 af als Bachelor in de Ergotherapie aan de PXL Hasselt. Bijkomend volgde ze het postgraduaat ‘Methodische behandelingsconcepten bij leer- en ontwikkelingsproblemen. Ze liep stage in het Gewoon en het Buitengewoon onderwijs. Ze volgde de opleiding Typ10. Myrthe begeleidt voornamelijk kinderen met lateralisatie- en rekenproblemen. Ze biedt ook leer- en studiebegeleiding aan.

Lisa Van Es

Tel. 0478 44 38 18
vaneslisa@hotmail.com

Lisa studeerde in juni 2016 af als Master in de Logopedische en Audiologische Wetenschappen aan de Katholieke Universiteit van Leuven. Ze liep stage in een psychiatrisch ziekenhuis en deed ervaring op in een zelfstandige praktijk en in het Buitengewoon Onderwijs. Ze begeleidt kinderen met taal- , spraak- , leerstoornissen en volwassenen met neurogene taal- en spraakstoornissen, stem- en slikstoornissen.

Imane Allali

Tel. 0474 20 59 49
imaneallali@hotmail.com

Imane studeerde in juni 2021 af als Bachelor in de Logopedie aan Thomas More Hogeschool in Antwerpen. Ze liep stage in  diverse ziekenhuizen, een psychiatrisch ziekenhuis en in een zelfstandige praktijk. Ze volgt  bijkomend de opleiding audiologie aan Thomas More. Imane begeleidt kinderen met taal- , spraak- , leerstoornissen en volwassenen met neurogene communicatiestoornissen.

Julie Haenen

Tel. 0473 23 38 51
julie.haenen@gmail.com

Julie studeerde in juni 2018 af als Master in de Logopedische en Audiologische Wetenschappen aan de Katholieke Universiteit van Leuven. Ze liep stage in een psychiatrisch ziekenhuis, het Buitengewoon Onderwijs Type Basisaanbod en in een zelfstandige praktijk. Julie begeleidt voornamelijk kinderen met taal-, spraak- en leerstoornissen.Daarnaast behandelt zij ook volwassenen en ouderen met neurogene taal-, spraak- en slikstoornissen.