1. Aanmelding

Telefonisch 0497 46 51 08 of via de website 
U vraagt aan uw huisarts een voorschrift logopedisch bilan

2. Logopedisch onderzoek

Het logopedisch onderzoek bestaat uit volgende onderdelen:

  • Invullen anamnese/ vragenlijst door de ouders of de client zelf
  • Logopedisch onderzoek
  • Opstellen van het logopedisch bilan (= verslag)
  • Bespreking van de resultaten

Indien overgegaan wordt tot therapie, wordt het stappenplan verder afgewerkt zoals hieronder beschreven staat.

Indien nodig bij een taalproblematiek wordt u doorverwezen voor een IQ-onderzoek.

3. Afspraak bij geneesheer-specialist

Aan de hand van het logopedisch bilan zal de geneesheer-specialist een voorschrift voor logopedische therapie opstellen.

4. Documenten

Volgende documenten dienen in orde gebracht te worden binnen de wettelijke termijn (60 dagen) om de aanvraag tot logopedische therapie in te dienen bij uw mutualiteit. De eindbeslissing tot terugbetaling via klassieke verzekering ligt bij de adviserend geneesheer van uw ziekenfonds. Indien geen terugbetaling mogelijk is via de klassieke verzekering, kan u misschien wel een tegemoetkoming krijgen via de aanvullende verzekering van het ziekenfonds.

  • Voorschrift logopedisch bilan door geneesheer-specialist
  • Logopedisch bilan
  • Voorschrift logopedische therapie door geneesheer-specialist
  • Aanvraagformlier voor de mutualiteiten

Uw logo zal u hiervoor voldoende informatie geven.

5. Start logopedische therapie